MOJ KRF

vodič po najlepšem ostrvu Mediterana

Istorija Krfa - www.mojkrf.info

Kratka istorija Krfa

istorija krfa

Preistorija
Krf je naseljen još u paleolitsko doba (30000-7000 godine pne). najstarija naseobina je pronadjena kod Sidarija i datira iz neolita (6000 pne).


Istorija 734 pne - 337 nove ere
Korintska kolonija koja je osnovana 734 pne. Tokom vekova savezništva su nastajala i nestajala - sa Atinom, Spartom - učestvovanje u Peleponeskim ratovima. Iliri su ga osvojili 229 pne, a Rimljani preuzeli i od Krfa stvorili važnu pomorsku bazu, koju je i Oktavijan Avgust koristio u borbi protiv Marka Antonija.


Vizantijski period 337 - 1024
Krf je pristupio Istočnom Rimskom Carstvu (kasnije Vizantija). U tom periodu Krf je bio izložen čestim napadima Vandala, Normana, Saracena i Huna.Posle prvog krstaškog rata, Krf je ustupljen Veneciji.


Venecijanski period 1024 - 1214
Nazvan je "venecijanski", mada je vlast Venecije trajala samo 10 godina, a zatim je bio uzrok stalnih sukoba izmedju Sicilije, Napulja i Venecije.


Vladavina Epirusa 1214 - 1267
Grčka oblast Epir je zaposela Krf 1214 godine, ali su ga prepustili silijanskom kralju Manfredu 1259


stara tvrdjava na na KrfuAnžujski period 1267 - 1386
Poznata francuska dinastija je pokorila južnu Italiju, pa je kralj Mafred ustupio i Krf. To je doba kada su mnoge pravoslavne crkve pretvorene u katoličke i vreme prvih jevrejskih naseobina.

Venecijanski period II 1386 - 1797
Venecija je potpuno povratila vlast nad Krfom 1401 godine i trajala je punih 400 godina. Opasnost od turske invazije rezultiralo je izgradnnjom velike "stare" tvrdjave (završena 1550). Turci su ipak dva puta napadali Krf (1537 i 1716), ali nisu uspeli da ga osvoje.


zastava nezavisnih jonskih ostrva iz 1800 godineFrancuski period 1797 - 1799
Po raspadu Mletačke Republike (17897) Krf je preuzela Francuska. Francuzi su doneli svoju kulturu i društvene institucije, uspostavili sudove, škole i biblioteke. Medjutim posle dve godine, rusko - turska flota je oterala Francuze.

Jonska ostrva 1799 - 1807
Rusi i Turci su ugovorom u Carigradu podržali stvaranje i priznali Nezavisnu državu Jonskih ostrva. Nova država je imala svoju zastavu i ustav. Ovo je bilo vrlo važno za ostatak Grčke koja je u to vreme bila pod okupacijom Turske


Francuski period II 1807 - 1814
Posle Tilsitskog mira 1807, Jonska država je prestala da postoji, a Napoleon je sva Jonska ostrva proglasio francuskom kolonijom


Britanska era 1814 - 1864
Poslednji Napoleonov poraz, doprineo je da Krf preuzmu britanci. Mora se reći da je to bilo vreme prosperiteta. Britanci su organizovali zdravstveni sistem i napravili vodovod. Mnoge lepe zgrade su podignute u gradu, a osnovane su i akademske institucije. Ipak u maju 1864, Krf se sa ostalim jonskim ostrvima pripojio Grčkoj.


prva strana krfske deklaracije o stvaranju JugoslavijeGrčka od 1864
Za vreme I Svetskog rata, Francuzi su privremeno preuzeli Krf, kako bi pomogli u zbrinjavanju srpske vojske koja je na Krfu našla svoje utočište.
1917 godine potpisana je takozvana Krfska deklaracija o stvaranju Jugoslavije.
1923 godine Italijani su bombardovali, a zatim na kratko i zauzeli Krf kao odmazdu za ubistvo italijanskih graničara.U II svetskom ratu, grad je ponovo bio bombardovan i okupiran. Oslobodjen je 1944 i pripojen Grčkoj.
Krajem 50-ih godina postaje popularan medju turistima.

Vi ste ovde: Home O Krfu ISTORIJA KRFA